2016/2017

Oddział przedszkolny  Małgorzata Rąg

kl. I             Jadwiga Banach
kl. II          Jadwiga Barżykowska
kl.III          Jadwiga Barżykowska
kl. IV         Emilia Wiśniewska
kl. V          Emilia Wiśniewska
kl. VI         Jan Bogdan Archacki

2015/2016

Oddział przedszkolny  Małgorzata Rąg

kl. I             Jadwiga Barżykowska
kl. II          Iwona Czernialis
kl.III          Iwona Czernialis
kl. IV         Jan Bogdan Archacki
kl. V          Jan Bogdan Archacki
kl. VI         Jadwiga Banach

2014
Oddział przedszkolny  Małgorzata Rąg
kl. I             Iwona Czernialis
kl. II          Jadwiga Barżykowska
kl.III          Jadwiga Barżykowska
kl. IV         Izabela Podlaska
kl. V         Jan Bogdan Archacki
kl. VI         Jan Bogdan Archacki

2012
Oddziały szkolne i wychowawcy
Przedszkole  – Jadwiga Barżykowska
kl. I – Iwona Czernialis
kl. II – Jadwiga Banach
kl. III –  Jadwiga Banach
kl. IV – Izabela Podlaska
kl. V – Izabela Podlaska
kl. VI – Jan Bogdan Archacki