TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ  NA ROK SZKOLNY  2016/17 od dnia 01.09.2016 r.

Dzień tygodnia Godziny pracy Kl.0 Kl.I Kl.II Kl.III Kl. IV Kl. V Kl.VI
PONIEDZIAŁEK 7.40-8.25 MR

7.30-11.00

B.Z

11.00-11.30

MR

11.30-13.00

z.komp. j.angielski przyroda matematyka
8.30-9.15 ed.wczesn religia j.angielski matematyka przyroda
9.25-10.10 ed.Wczesn. ed.wczesn Ed.wczesn wf j.polski
10.25-11.10 j. angielski ed.wczesn ed.wczesn.                              plastyka historia
11.20-12.05 wych.fiz. j.polski j.angielski
12.10-12.55 zaj.komp. muzyka
WTOREK 7.40-8.25 7.30-11.30 MR

 

11.30-12.00

Religia

 

12.00-13.00

SO

ed. wczesn. ed. wczesn. j.polski matematyka Zaj.komp.
8.30-9.15 ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. religia matematyka
9.25-10.10 religia ed. wczesn. ed. wczesn. matematyka j.polski religia
10.25-11.10 religia. ed. wczesn. historia j.angielski przyroda
11.20-12.05 j.angielski ed. wczesn.- wych. fiz wych-fiz j.polski
12.10-12.55 g.d.wych technika
13.05-13.50 wf
ŚRODA 7.40-8.25 8.00- 13.00

MR

 

 

ed.wczesn religia Zaj. techniczne matematyka
8.30-9.15 ed.wczesn religia przyroda matematyka j.polski
9.25-10.10 ed.wczesn. ed.wczesn ed.wczesn. matematyka j. polski przyroda
10.25-11.10 ed.wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. j.polski zaj. komp. g.d.d.wych
11.20-12.05 wych.fiz. muzyka wf
12.10-12.55 zaj.komp. wf plastyka
Czwartek 7.40-8.25 8.00- 13.00

MR

ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. matematyka historia wf
8.30-9.15 ed.wczesn ed. wczesn. ed.wczesn przyroda j.polski religia
9.25-10.10 ed.wczesn. ed. wczesn. ed.wczesn religia historia
10.25-11.10 ed. wczesn. j.angielski j. polski przyroda j. angielski
11.20-12.05 j. angielski j. polski
12.10-12.55 j. polski
PIĄTEK 7.40-8.25 8.00 – 11.00

MR

 

11.00-13.00

SO

ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. Mat. przyroda j.olski
8.30-9.15 ed.wczesn ed.wczesn. ed. wczesn. j.polski matematyka przyroda
9.30-10.15 ed.wczesn. ed.wczesn ed.wczesn Wych. Fiz. Matem.
10.25-11.10 ed. wczesn. ed. wczesn. ed.wczesn. j.angielski j.polski Wych.fiz.
11.20-12.05 ed.wczesn. Zaj.komp. historia J.angielski
12.10 – 12.55 j.angielski wdż

 

 

 

 

 

TYGODNIOWY  ROZKŁAD  ZAJĘĆ  ŚWIETLICOWYCH

  ROK SZKOLNY  2015/16

L.p. RODZAJ ZAJĘĆ Imię i nazwisko nauczyciela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Uwagi
JADWIGA BARŻYKOWSKA
1. Zajęcia świetlicowe J.Barżykowska 12.10 – 12.55

Kl. I -III

 

 

12.10-12.55

6 godz.Kl.II-III

 

  7.00-7.30(ucz. dojeżdżający)

 

11.10-12.10

Kl. I-III

45 min +45min+

30 min +

1h=

3 godziny

IWONA CZERNIALIS
2. Zajęcia świetlicowe I.Czernialis 7.00- 7.35kl. 0

 

7.00-7.35Kl0

13.05-13.45

Kl. I-VI

11.20-13.505 godz. kl I-II

6 godz. kl. I-III

7 godz. 0-IV

11.20-13.505 godz.kl.I i III

6 godz. I-IV

7 godz. 0-VI

12.00-13.10Kl. 0-V 35m+35m+40m+2h30m+2h30m+

1h10m= 8godz.

Małgorzata Rąg
3 Zaj. świetlicowe Małgorzata Rąg 7.00-7.30 dojeżdżający 7.00-7.30 dojeżdżający 1 godzina

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ  NA ROK SZKOLNY  2015/16 od dnia 01.09.2015 r.

Dzień tygodnia Godziny pracy Kl.0 Kl.I Kl.II Kl.III Kl. IV Kl. V Kl.VI
PONIEDZIAŁEK 7.40-8.25 MR 

7.30-12.55

 

j. angielski ed.wczes ed.wczesn. przyroda matematyka j.polski
8.30-9.15 ed.wczesn ed.wczes. ed.wczesn matematyka j.angielski przyroda
9.25-10.10 ed.Wczesn. ed.wczesn j.angielski historia  i społ. przyroda matematyka
10.25-11.10 ed. wczesn. wych. fizyczne j.angielski j.polski wych.fizyczne
11.20-12.05 j.angielski zaj. komp. wych. fizyczne historia i sp.
12.10-12.5513.05-13.50 j.polski wych. do ż. j.angielski
j.angielski
WTOREK 7.40-8.25 7.30-11.30 MR11.30-12.00

Religia

 

12.00-12.55

MR

ed. wczesn. ed. Wczesn. przyroda matematyka godz. do dys. wych.
8.30-9.15 ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. j. polski przyroda matematyka
9.25-10.10 ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. matematyka j.polski przyroda
10.25-11.10 ed. wczesn. ed. wczesn. zaj. techniczne j.polski
11.20-12.05 ed.wczesn. ed. wczesn.- wych. fiz wych-fiz j.polski
12.10-12.55 religia wych. fiz.
ŚRODA 7.40-8.25 7.30- 12.20

MR

 

12.20-12.50

j.angielski

 

 

ed.wczesn religia j. polski matematyka j.angielski
8.30-9.15 ed.wczesn j.angielski ed.wczesn. religia j.polski
9.25-10.10 ed.wczesn. ed.wczesn ed.wczesn. j.angielski j. polski religia
10.25-11.10 j. angielski ed. wczesn. ed. wczesn. przyroda zaj. komp. historia i społ.
11.20-12.05 j.angielski muzyka zaj. techn.
12.10-12.55 plastyka zaj. komp.
13.05.13.50 j.angielski plastyka
Czwartek 7.40-8.25 7.30 – 8.45MR 

8.45-9.15

Religia

 

9.15-9.45

j.angielski

 

9.45-12.55

MR

religia wych. fizyczne matematyka j. polski przyroda
8.30-9.15 ed.wczesn ed. wczesn. ed.wczesn j.polski przyroda matematyka
9.25-10.10 ed.wczesn. ed. wczesn. ed.wczesn Godz. do dys. wychowawcy j.polski
10.25-11.10 ed. wczesn. ed.wczesn. ed. wczesn. j.angielski historia i sp. wych. fiz.
11.20-12.05 zaj. komp. wych. fizyczne j.angielski
12.10-12.55 j.angielski 

 

PIĄTEK 7.40-8.25 7.30-12.55MR ed.wczesn religia j.polski matematyka muzyka
8.30-9.15 ed.wczesn ed.wczesn. ed. wczesn. religia matematyka
9.30-10.15 ed.wczesn. ed.wczesn ed.wczesn matemat. j.polski religia
10.25-11.10 ed. wczesn. ed. wczesn. ed.wczesn. zaj. komp. j.polski przyroda
11.20-12.05 wych. fizyczne J.polski
12.10 – 12.55 wych. fizyczne