Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. „Dzieci uczą rodziców”. Celem akcji wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji „Dzieci uczą rodziców”. 

W ramach akcji wszystkie zgłoszone placówki każdego miesiąca będą otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji na tematy związane z bezpieczeństwem (w szkole/przedszkolu, na drodze, podczas zimowego i letniego wypoczynku, w internecie), ekologią, historią, sportem i promocją zdrowego trybu życia czy astronomią. Każda lekcja będzie się składać z dwóch części: w pierwszej nauczyciele wykorzystując otrzymane materiały i wiedzę własną wprowadzą dzieci w tematykę zajęć. Zaś w drugiej dzieci będą miały do wykonania zadanie przygotowane przez organizatora. Czasami będzie to pokolorowanie obrazka, prosta łamigłówka czy rebus. Następnie dzieci zabiorą obrazek do domu i pokazując rodzicom, zachęcą ich do rozmowy na temat poruszony podczas lekcji w ramach akcji „Dzieci uczą rodziców”.

Udział w akcji jest darmowy. W trakcie trwania całej akcji przewidziano konkursy z nagrodami dla dzieci i uczestniczących placówek. Zapraszamy do udziału!

Regulamin akcji dostępny na platformie zgłoszeniowej: www.edu.crl.org.pl

#DzieciUcząRodziców

DEBATA

„Współpraca rodziców ze szkołą” – pod takim hasłem w Szkole Podstawowej w Kożuchach odbyła się debata, a jak na debatę przystało rodzice i nauczyciele wymieniali swoje spostrzeżenia na temat podejmowanych w szkole form współpracy oraz ich efektywności. Wniosek był jeden, że do osiągnięcia sukcesu dzieci potrzebują współpracujących rodziców i nauczycieli

DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Urząd Miejski w Białej Piskiej informuje, iż trwa rekrutacja do projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Biała Piska”.

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostnostawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 120 mieszkańców gminy Biała Piska, a dokładniej wśród 40 kobiet i 80 mężczyzn.
W ramach projektu przewidziane są:
– badania wstępne i diagnoza
– działania terapeutyczne – rehabilitacja medyczna
– aktywizacja ruchowa
– edukacja zdrowotna

Z zakresu edukacji prozdrowotnej mogą skorzystać osoby zamieszkujące gminę Biała Piska, w wieku aktywności zawodowej, czyli kobiety od 18 do 59 roku życia i mężczyźni od 18 do 64 roku życia.

Z zakresu badań diagnostycznych mogą skorzystać osoby zamieszkujące gminę Biała Piska, w wieku aktywności zawodowej, czyli kobiety w wieku od 50 do 59 lat i mężczyźni w wieku od 50 do 64 lat.

Wartość projektu, który dofinansowany jest z Funduszy Europejskich, wynosi 356 242,50 zł.

Projekt w ramach wdrożenia „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu” potrwa do 31 lipca 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej (pokój nr 10) lub telefonicznie (tel. 87 424 13 54).
Regulamin i formularz zgłoszeniowy można ze strony internetowej:
http://bip.bialapiska.pl/index.php?wiad=9094

TYDZIEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA

ROK SZKOLNY 2019/2022

W dniach 07-11.10. 2019r. odbył się w naszej szkole „Tydzień dla bezpieczeństwa”. Uczniowie mieli możliwość aktywnie uczestniczyć w:

  1. Warsztaty dla uczniów: DEBATA – program rekomendowany przez PARPA
  2. Konkurs plastyczny pod hasłem „Jak dbam o swoje bezpieczeństwo” dla klas 0-VIII
  3. Warsztaty dla uczniów z pedagogiem zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu dla klas IV-VII – cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo w sieci.
  4. Warsztaty dla uczniów: Pierwsza pomoc- od opieką ratowników medycznych.
  5. Spotkanie ze strażakiem dla klas 0-VIII o bezpieczeństwie przeciwpożarowym.
  6. Spotkanie z policjantem dla klas 0-VIII na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym  oraz odpowiedzialności karnej osób nieletnich.
  7. Pogadanka z pielęgniarką szkolną na temat profilaktyki chorób sezonowych.