Apel z okazji walentynek 
Dnia 14.02.2012r. w Szkole Podstawowej w Kożuchach odbył się apel z okazji Walentynek. Został on przygotowany przez SU i jego opiekunkę – panią Emilię Wiśniewską . W przedstawieniu brali udział uczniowie wszystkich klas.
Jego organizację poprzedziło zebranie SU w celu ustalenia scenariusza obchodów tego dnia oraz przydzielenia ról poszczególnym osobom. Prowadzącą została uczennica klasy V – Paulina Rąg. Następnie chłopcy – uczniowie klasy V – wydeklamowali  przysłowia związane z miłością. Po ich wystąpieniu uczennica Aleksandra Danowska wykonała piosenkę Miłość ci wszystko wybaczy, którą przygotowała na konkurs pod opieką pani Izabeli Podlaskiej. Jej interpretacja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem wszystkich widzów.  Równie ciepło przyjęty zostało Kuba Wysocki, który, podobnie jak koleżanka, wykonał utwór Kahah – Za późno. Uwagę zwracał nie tylko piękny wokal uczestników, ale także ich starannie przygotowane sceniczne kostiumy.
Kolejnym punktem programu była zabawa przeprowadzona przez Ewelinę Kaźmierczak – uczennicę klasy VI. Polegała ona na tym, że ochotnicy, w parach weszli w rolę rzeźbiarza i rzeźby. Ich zadaniem było stworzenie ich wyobrażenia miłości.
Następnie uczniowie klasy V i VI zaprezentowali przygotowane przez nich wcześniej i trzymane w ścisłej tajemnicy dialogi znanych par. Widzowie mieli za zadanie odgadnąć w jaką rolę wcielają się uczestnicy konkursu. Publiczność poradziła sobie świetnie. Bezbłędnie rozpoznali w Mateuszu Modzelewskim i Paulinie Rąg – Romeo i Julię oraz Hankę i Rumcajsa w Aleksandrze Banach i Kamilu Chalamońskim.
Przewodnicząca SU – Aleksandra Banach podsumowała konkurs na Walentynkę i Walentego roku 2012, który odbył się w poniedziałek. Uczniowie zagłosowali na :
– w klasach I-III  – Walentynką została – Zuzanna Sadowska, natomiast Walentym – Dominik Sierzputowski,
– w klasach IV-VI – Walentynką – Paulina Rąg, a Walentym – Jakub Wysocki.
Zwycięzcy otrzymali słodkie upominki, w postaci czekoladowych serduszek i lizaków w takim samym kształcie.
Następnie uczniowie klas II i III wydeklamowali wiersze Juliana Tuwima, których bohaterami są zwierzęta mające rozterki miłosne.  W inscenizacji utworu Czapla i żuraw udział wzięli –Klaudia Podlaska, Natalia Wróblewska i Bartek Chmielewski. Żukiem został Kacper Konopka, towarzyszyła mu biedronka – Aleksandra Lipińska  i narrator – Patryk Modzelewski.  Równie pięknie swój wiersz Hipopotam przedstawili uczniowie klasy III – Piotr Ciołkowski, Angelika Piasecka i Ilona Wejs .
Po deklamacji wierszy listonosze walentynkowi, którymi zostali  uczniowie klasy I – Zuzanna Sadowska i Natalka Wierzbicka rozdawali Walentynki zebrane wcześniej od uczniów naszej szkoły. Słychać było radosne okrzyki i oklaski oraz ogólną wesołość jaka zapanowała podczas roznoszenia poczty walentynkowej.
Na zakończenie zostawiliśmy gwóźdź programu , czyli piosenki walentynkowe napisane i wykonane przez klasy IV, V i VI.  Wszyscy świetnie się bawili, panowała radosna i przyjemne atmosfera. Apel spełnił swoje zadanie – miało być miło, walentynkowo i śmiesznie…. I znowu się udało J….


 

Sprzątanie cmentarzy najbliższej okolicy
Dnia 20 października 2013r. uczniowie, SAMORZĄD UCZNIOWSKI, SZKOLNE KOŁO CARITAS, i  HARCERZE  naszej szkoły wraz z nauczycielami panią Katarzyną Konopka i panią  Emilią Wiśniewską zorganizowali akcję pod hasłem ,,Sprzątanie cmentarzy najbliższej okolicy,,. Na szóstej godzinie lekcyjnej udaliśmy się w poszukiwaniu naszego celu. Znaleźliśmy go w niewielkim lasku, niedaleko Kożuch, grobów było wiele.Zabraliśmy się do pracy, wszyscy byliśmy podekscytowani. Na samym początku pozbyliśmy się gałęzi, które nam przeszkadzały, następnie pozgrabialiśmy liście, by było łatwiej robić nam porządki. W trakcie pracy pani Katarzyna Konopka robiła nam zdjęcia. Na koniec zapaliliśmy znicze i ustawiliśmy je na grobach oraz pomodliliśmy się za tych, którzy w nich spoczywają. Po skończonych porządkach udaliśmy się do szkoły. W nagrodę za naszą wspólną pracę otrzymaliśmy coś słodkiego, plusy z historii oraz ocenę wzorową z zachowani. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć w tej akcji, dlatego że chciałam udowodnić wszystkim, że każdy może przyjść zapalić znicz i pomodlić się za tych, którzy nich spoczywają.
artykuł napisała : Natalka Sierzputowska
uczennica klasy VI


kapital

Szanowni Państwo,
informujemy, że Szkoła Podstawowa w Kożuchach realizuje projekt
„Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Biała Piska” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
W ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie rzędu 30000 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie indywidualizacji nauczania
◾zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrażających ryzykiem dysleksji,
◾zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
◾gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
◾zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
Pomoce zostały już zakupione i są wykorzystywane na zajęciach specjalistycznych, którymi objętych jest około 25 uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Dyrektor szkoły
mgr Lucyna Grażyna Brodowska