Zarządzenie- wpr. rejestru czynności przetw. danych oosob.

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia IOD

Zarzadzenie- wpr. Polityki Ochrony Danych

Klauzula informacyjna zgoda (wizerunek) (1)

Klauzula informacyjna zgoda (konkurs-zawody-impreza artystyczna-sportowa) (1)

KLAUZULA INFORMACYJNA 1

klauzula informacyjna – wycieczka

klauzula informacyjna zgoda -wycieczka (1)

KLAUZULA INFORMACYJNA 1

 

INSPEKTOR  OCHRONY  DANYCH OSOBOWYCH

MACIEJ   ŻOŁNOWSKI

DANE KONTAKTOWE: inspektor@cbi24.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA 2