REKRUTACJA 2017/2018

1) Informacje

Nabór do oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej w Kożuchach

  1. Do oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły z urzędu, na podstawie zgłoszenia.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie, pobierają druk zgłoszenia ze strony internetowej szkoły lub w kancelarii  szkoły, wypełniają go  i po podpisaniu składają w szkole. Nabór trwa od początku marca do końca marca danego roku.

Rekrutacja na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych, klas I szkoły podstawowej odbywa się w sposób opisany w ustawie o systemie oświaty oraz terminach ustalanych przez Burmistrza Białej Piskiej.   2) Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacji.  

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BIAŁA PISKA 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

L p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od01 marca 2017r. do 31 marca 2017r. Od31 lipca 2017r. do 08 sierpnia 2017r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej
formy wychowania przedszkolnego idokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji. Do 7 kwietnia 2017r. Od09 sierpnia 2017r. do 16 sierpnia 2017r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Do 12 kwietnia 2017r. Do 17 sierpnia 2017r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woliprzyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Do 20 kwietnia 2017r. Od18 sierpnia 2017r. do 23 sierpnia 2017r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Do 21 kwietnia 2017r. Do 25 sierpnia 2017r.

Opracowano na podstawie: Zarządzenia Nr 389/1/2017 Burmistrza Białej Piskiej        z dnia 27 stycznia 2017r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BIAŁA PISKA

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

 

L p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od01 marca 2017r. do 31 marca 2017r. Od31 lipca 2017r. do 08 sierpnia 2017r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa  w art. 150, ust. 7 u.p.o. Do 7 kwietnia 2017r. Od09 sierpnia 2017r. do 16 sierpnia 2017r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Do 12 kwietnia 2017r. Do 17 sierpnia 2017r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Do 20 kwietnia 2017r. Od18 sierpnia 2017r. do 23 sierpnia 2017r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Do 21 kwietnia 2017r. Do 25 sierpnia 2017r.

Opracowano na podstawie: Zarządzenia Nr 389/1/2017 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 27 stycznia 2017r.       ZGŁOSZENIE ZAPISU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŻUCHACH ZGŁOSZENIE ZAPISU DZIECKA DO KLASY  PIERWSZEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŻUCHACH Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Dodaj komentarz