KOŁA  ZAINTERESOWAŃ  2015/2016

L.p. KOŁA ZAINTERESOWAŃ Klasy PROWADZĄCY
1 Zajęcia grafomotoryczne I  Jadwiga Barżykowska
2 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze IV
3 Koło artystyczne 0-III Iwona Śniarowska
4 Przygotowanie do sprawdzianu klasa III Jadwiga Banach
5 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki IV- V
6 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze I-II Iwona Czernialis
7 Zajęcia doskonalące umiejętności

polonistyczne i matematyczne

II
8 Kółko polonistyczno-artystyczne III-V Emilia Wiśniewska
9 Zajęcia wyrównawczo- ortograficzne: „Każdy z nas potrafi zrozumieć zasady ortografii”. IV-VI
10 Koło sportowe V – VI Jan Archacki
11 Zajęcia przyrodnicze IV
12 Koło muzyczno-taneczne „Śpiewaj i tańcz”. II – III Katarzyna Konopka
13 Kuferek Tajemnic ( zajęcia doskonalące czytanie i pisanie)  I-III
14 Cykl zajęć z Kubusiem Puchatkiem  i Harry Potterem w Bibliotece  Szkolnej II-IV /V-VI
15 Drużyna Harcerska  Zastęp zuchów/ harcerzy II-VI
16 Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze 0 Małgorzata Rąg 
17 Zajęcia wyrównawcze 0
18 Szkolne Koło Caritas II-VI
19 Przygotowanie do sprawdzianu z j. angielskiego VI Dorota Popławska
20 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 0
21 Zajęcia logopedyczne   Małgorzata Kwiatkowska
22 Przygotowanie do sprawdzianu z matematyki VI  
23 Zajęcia wyrównawcze Koło matematyczne IV-V Lucyna Brodowska

 

 

 

 

koła zainteresowan

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast