ROK SZKOLNY 2020 / 2021

Dnia 27.04.2021 r. szkołę odwiedzili pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Giżycku. Uczniowie otrzymali odblaski, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa . Ponadto szkoła otrzymała upominki w formie książek i kolorowanek poszerzające wiedzę o Europie.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego SP Kożuchy 2021

______________________________________________________________________________

Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty i ucz się w wybranym liceum lub technikum w Polsce!

Jeżeli osiągasz dobre wyniki w nauce, chcesz się dalej rozwijać i poznać przyjaciół na całe życie – zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty! To szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. 

 • Pokrywamy pełne koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia i biletów komunikacji miejskiej oraz częściowo szkolnych wycieczek.
 • Organizujemy i finansujemy wakacje i ferie, podczas których uczymy się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach czy snowboardzie.
 • Wiemy, żeznajomość języków obcych jest ważna, dlatego finansujemy naukę w szkole językowej i egzaminy na certyfikaty.
 • Podchodzimy do stypendystów indywidualnie i wspieramy ich w rozwijaniu zainteresowań i pasji.
 • Pomagamy otworzyć się na świat i jego różnorodność, angażujemy w projekty społeczne i obywatelskie
 • Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy pracujący w miastach, w których uczy się młodzież. W trudnych sytuacjach stypendyści nigdy nie są sami, mogą też liczyć na wsparcie naszych psychologów. 

Zapraszamy uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1200 złotych netto na osobę. Średnia ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak wyniki w nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednego z 19 liceów lub techników, z którymi współpracuje Fundacja EFC.

Rekrutacja ruszyła 15 lutego i trwa do 31 marca 2021! Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji EFC: www.efc.edu.pl i na Facebooku: @fundacjaEFC.

Zapraszamy! Twój wybór, Twoja szansa!

______________________________________________________________________________

EGZAMINY   PRÓBNE   DLA  ÓSMOKLASISTÓW

CKE próbne arkusze udostępni szkołom w marcu na około  2 miesiące przed egzaminami w maju 2021r.

Obecnie w ramach konsultacji z uczniami nauczyciele mogą przeprowadzać sprawdziany, zachowując zasady sanitarne, tj. organizacja w małych grupach.

Dyrektor : Lucyna Brodowska

___________________________________________________________________________

KONSULTACJE  DLA  ZDAJĄCYCH  EGZAMINY

Dyrektorzy szkół mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach z przedmiotów egzaminacyjnych.

W nasze szkole zgodnie z ustaleniami „rodzice – nauczyciele”   organizowane są konsultacje w szkole. Nauczyciele organizują również konsultacje zdalne.

Kochani uczniowie tylko potrzebne WASZE  CHĘCI

Dyrektor

Lucyna Brodowska

_____________________________________________________________________________

WYTYCZNE MEiN, MZ I GIS DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

______________________________________________________________________________

INFORMACJA  DLA RODZICÓW I  UCZNIÓW  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŻUCHACH 

 1. Do 3 stycznia 2021r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Kożuchach uczą się w swoich domach. 
 1. Oddział przedszkolny funkcjonuje bez mian. 
 1. Od dnia 04 stycznia 2021r. do 17 stycznia 2021r. trwają ferie zimowe. 
 1. Dyrektor szkoły , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dokonała zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w roku szkolnym 2020/21.  

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/21 

 1. 12.11.2020 
 1. 13.11,2020r. 
 1. 21.12.2020r. 
 1. 22.12.2020r. 
 1. 25.05.2021r. 
 1. 26.05.2021r. 
 1. 27.05.2021r. 
 1. 04.06.2021r. 
 1. W szkole są do odebrania kody dostępu do Librusa (dziennika elektronicznego) dla rodziców i uczniów. 
 1. Dziennik elektroniczny  będzie funkcjonował od II półrocza. 
 1. II półrocze w roku szkolnym 2020/21 rozpoczyna się od 28 stycznia 2021r. 
 1. Oceny przewidywane dla  uczniów kl. I-VIII  za I półrocze można odebrać w szkole lub zostaną przesłane e-mailem.  
 1. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę zgłaszać na Teams, pocztę elektroniczną: bjanek7@wp.pl lub telefonicznie -874239059   

                                                                                       Dyrektor szkoły 

                                                                                      Lucyna Brodowska 

___________________________________________________________________________

Projekt Szkoła do Hymnu

Szkoła do hymnu 2020 – odśpiewaj hymn narodowy we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11

Zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, a także placówki polonijne do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy wspólne śpiewanie w danej klasie lub grupie (dla tych, którzy będą tego dnia w szkole) lub połączenie się za pomocą komunikatorów i zaśpiewanie hymnu on-line.

„Szkoła do hymnu” 2020

Już po raz kolejny zachęcamy uczniów i nauczycieli, aby w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. W tym roku będzie to wtorek, 10 listopada. W ten sposób chcemy włączyć społeczności szkolne we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy.

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy, aby uczniowie i nauczyciele, którzy będą tego dnia w szkole, zaśpiewali wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego” w danej klasie lub grupie. Pozostałe osoby, które uczą się na odległość, zachęcamy do połączenia się za pomocą komunikatorów i zaśpiewania hymnu w formie on-line.

Chętnie zapoznamy się z relacjami szkół, przedszkoli i placówek oświatowych ze wspólnego śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Zachęcamy do publikowania komunikatów na stronach internetowych placówek oraz udostępniania zdjęć i filmów w mediach społecznościowych z oznaczeniem #SzkołaDoHymnu.

Szkoła Podstawowa w Kożuchach uczestniczy w akcji po raz kolejny.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

____________________________________________________________________________

——————————————————————————————————————–

Kożuchy, 31.08.2020r.

INFORMACJA   DLA  RODZICÓW

UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŻUCHACH

Szanowni Państwo, bardzo proszę, byście zgłaszali do wychowawców ewentualnie dyrektora  wątpliwości, uwagi i pytania dotyczące organizacji edukacji w naszej szkole/klasie w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Mile będą widziane także pozytywne komentarze, ale i sugestie dotyczące bezpieczeństwa oraz usprawniania zarówno tradycyjnej jak i zdalnej pracy.

Zależy nam na tym, by uczniowie pracowali samodzielnie, by zadania, które wyznaczamy, nie stanowiły zbytniego obciążenia, nadmiernego w stosunku do możliwości. Bądźmy w kontakcie.

Pozdrawiamy serdecznie – dyrektor, wychowawcy

                                                                                       Dyrektor

                                                                                       Lucyna Brodowska

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

DYREKTORA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

W KOŻUCHACH

dot. rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21

WITAMY  W  SZKOLE   01.09.2020r.

Harmonogram  dnia:

 1. Uczniowie dojeżdżający przyjeżdżają do szkoły zgodnie z harmonogramem dot. dowożenia.
 2. Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły o godz. 8.00.
 3. Od momentu zgłoszenia się dzieci i uczniów do szkoły uczniowie przebywają pod opieką wychowawców.
 4. 8.30 spotkanie dzieci i uczniów kl 0-III z dyrektorem w zastępczej sali gimnastycznej.
 5. 9.00 spotkanie uczniów kl. IV-VI z dyrektorem

w zastępczej sali gimnastycznej

 • 9.30 spotkanie uczniów kl. VII-VIII z dyrektorem

w zastępczej sali gimnastycznej

 • Po spotkaniach uczniowie są pod opieką wychowawców
 • 9.45 – uczniowie udają się na mszę świętą do kaplicy w Kożuchach ( Wszyscy w maseczkach)
 • 10.00 – msza święta
 • 10.50 – spacer do szkoły
 • Do 11.30 spotkania z wychowawcami
 • 11.30 uczniowie udają się do domu :pieszo, autobusem

                                                                                  Dyrektor   Lucyna Brodowska

______________________________________________________________________________

KOMUNIKAT 2

DYREKTORA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

W KOŻUCHACH

dot. dowożenia w roku szkolnym 2020/21

KURS  RANNNY

07.05 – Cibory

07.09 – Świdry Kościelne

07.13 – Świdry

07.15 – Łodygowo

07.25 – Pawłocin

07.29 – Kożuchy szkoła

KURSY  POPOŁUDNIOWE

13.01 – szkoła                                        14.56 – szkoła

13.05- Danowo                                      15.00 – Danowo

13.09 – szkoła                                        15.05 – szkoła

13.13- Pawłocin                                    15.08 – Pawłocin

13.23 – Łodygowo                                15.18  – Łodygowo

13.27-Świdry                                         15.22 – Świdry

13.31-Świdry Kościelne                      15.26-Świdry Kościelne

13.35 – Cibory                                      15.30 – Cibory

                                               Dyrektor  Lucyna Brodowska

______________________________________________________________________________

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

 Szkoły Podstawowej w Kożuchach

Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa  w Kożuchach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 3. ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 4. w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 5. do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 6. osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do pokoju nauczycielskiego; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 7. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 8. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 9. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 10. Szkoła czynna jest w godzinach: od 6.50 do 15.00
 11. Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej.
 12. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w kancelarii i w pokoju nauczycielskim
 13. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 14. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 15. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko części korytarza dolnego szkoły(Oznaczonego), zachowując zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych  salach dydaktycznych.
 17. W szatni mogą przebywać tylko uczniowie z jednej klasy. Jednorazowo nie więcej niż 7 uczniów.
 18. Podczas przerw na korytarzu szkolnym uczniowie zobowiązani są do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa.
 19. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 20. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.


§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).
 3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 5. Nauczyciele pełniący dyżur na korytarzu  szkolnym zobowiązani są do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa,
 6. Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim zobowiązani są do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa.
 7. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 8. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 10. W zastępczej sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 11. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 13. Nauczyciele „50 +” w miarę możliwości nie powinni pełnić dyżurów na korytarzu szkolnym.
 14. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 15. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.
 16. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 17. Personel wydający obiady i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 18. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych – załącznik nr 1-8
 19. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 20. Zaleca się:
 21. utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 22. dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 23. dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 24. dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 25. czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu sportowego po zajęciach.
 26. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 27. sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 28. sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 29. napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 30. wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

§ 4

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony na tablicy ogłoszeń.
 2. Należy  zachować odpowiednie odległości między pracownikiem biblioteki  a użytkownikami.
 3. Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 4. Korzystanie z kącików dla dzieci, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.
 5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.


§ 5

Zasady funkcjonowania stołówki

 1. Personel wydający posiłki musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
 2. ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
 3. zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
 4. stosować środki ochrony osobistej.
 5. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
 6. Wydawanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
 7. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
 8. Pracownicy wydający obiady  w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:
 9. przed rozpoczęciem pracy,
 10. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 11. po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
 12. po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
 13. po skorzystaniu z toalety,
 14. po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
 15. po jedzeniu, piciu.
 16. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.
 17. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 18. Przygotowane posiłki   odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
 19. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do wyznaczonego miejsca „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco  odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
 20.  Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

§ 6

Zasady dostarczania i przyjmowania posiłków

 1. Dostawcy posiłków powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
 2. Przywożone posiłki muszą być  zabezpieczone przed uszkodzeniem.
 3. Osoby przywożące posiłki wystawiają je w korytarzu dolnym (do oznaczonego miejsca).
 4. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

§ 7

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
 4. W szkole jest wyznaczone  pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor  lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Piszu (nr tel. 509062810 lub 48 222500115) oraz organ prowadzący szkołę (874241350 ).
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 8

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

§ 9

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość na maila  do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w kancelarii i pokoju nauczycielskim szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

                                                                                                                                                 Dyrektor

    Lucyna Brodowska

______________________________________________________________________________

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. „Dzieci uczą rodziców”. Celem akcji wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji „Dzieci uczą rodziców”. 

W ramach akcji wszystkie zgłoszone placówki każdego miesiąca będą otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji na tematy związane z bezpieczeństwem (w szkole/przedszkolu, na drodze, podczas zimowego i letniego wypoczynku, w internecie), ekologią, historią, sportem i promocją zdrowego trybu życia czy astronomią. Każda lekcja będzie się składać z dwóch części: w pierwszej nauczyciele wykorzystując otrzymane materiały i wiedzę własną wprowadzą dzieci w tematykę zajęć. Zaś w drugiej dzieci będą miały do wykonania zadanie przygotowane przez organizatora. Czasami będzie to pokolorowanie obrazka, prosta łamigłówka czy rebus. Następnie dzieci zabiorą obrazek do domu i pokazując rodzicom, zachęcą ich do rozmowy na temat poruszony podczas lekcji w ramach akcji „Dzieci uczą rodziców”.

Udział w akcji jest darmowy. W trakcie trwania całej akcji przewidziano konkursy z nagrodami dla dzieci i uczestniczących placówek. Zapraszamy do udziału!

Regulamin akcji dostępny na platformie zgłoszeniowej: www.edu.crl.org.pl

#DzieciUcząRodziców

DEBATA

„Współpraca rodziców ze szkołą” – pod takim hasłem w Szkole Podstawowej w Kożuchach odbyła się debata, a jak na debatę przystało rodzice i nauczyciele wymieniali swoje spostrzeżenia na temat podejmowanych w szkole form współpracy oraz ich efektywności. Wniosek był jeden, że do osiągnięcia sukcesu dzieci potrzebują współpracujących rodziców i nauczycieli

DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Urząd Miejski w Białej Piskiej informuje, iż trwa rekrutacja do projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Biała Piska”.

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostnostawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 120 mieszkańców gminy Biała Piska, a dokładniej wśród 40 kobiet i 80 mężczyzn.
W ramach projektu przewidziane są:
– badania wstępne i diagnoza
– działania terapeutyczne – rehabilitacja medyczna
– aktywizacja ruchowa
– edukacja zdrowotna

Z zakresu edukacji prozdrowotnej mogą skorzystać osoby zamieszkujące gminę Biała Piska, w wieku aktywności zawodowej, czyli kobiety od 18 do 59 roku życia i mężczyźni od 18 do 64 roku życia.

Z zakresu badań diagnostycznych mogą skorzystać osoby zamieszkujące gminę Biała Piska, w wieku aktywności zawodowej, czyli kobiety w wieku od 50 do 59 lat i mężczyźni w wieku od 50 do 64 lat.

Wartość projektu, który dofinansowany jest z Funduszy Europejskich, wynosi 356 242,50 zł.

Projekt w ramach wdrożenia „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu” potrwa do 31 lipca 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej (pokój nr 10) lub telefonicznie (tel. 87 424 13 54).
Regulamin i formularz zgłoszeniowy można ze strony internetowej:
http://bip.bialapiska.pl/index.php?wiad=9094

TYDZIEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA

ROK SZKOLNY 2019/2022

W dniach 07-11.10. 2019r. odbył się w naszej szkole „Tydzień dla bezpieczeństwa”. Uczniowie mieli możliwość aktywnie uczestniczyć w:

 1. Warsztaty dla uczniów: DEBATA – program rekomendowany przez PARPA
 2. Konkurs plastyczny pod hasłem „Jak dbam o swoje bezpieczeństwo” dla klas 0-VIII
 3. Warsztaty dla uczniów z pedagogiem zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu dla klas IV-VII – cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo w sieci.
 4. Warsztaty dla uczniów: Pierwsza pomoc- od opieką ratowników medycznych.
 5. Spotkanie ze strażakiem dla klas 0-VIII o bezpieczeństwie przeciwpożarowym.
 6. Spotkanie z policjantem dla klas 0-VIII na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym  oraz odpowiedzialności karnej osób nieletnich.
 7. Pogadanka z pielęgniarką szkolną na temat profilaktyki chorób sezonowych.
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast