Historia Szkoły i Miejscowości 
Miejscowość Kożuchy powstała w 1435r., niespełna 15 lat po wielkiej bitwie pod Grunwaldem .Jej obszar wahał się w granicach 48 włók, tj. około 806 hektarów. Założono ją na prawie chełmińskim, tzn., że Zakon wyznaczał ’’zasadźcę’’ sołtysa, którego obowiązkiem było zasiedlenie danego mu na ten cel obszaru. 115 lat później kiedy Krzyżaków nie było już na naszych terenach, a więc około roku 1540 Kożuchy były już wsią czynszową.

Pochodzenie nazwy
Około 1540 roku prawdopodobnie zamieszkała tę wieś napływowa szlachta mazowiecka wywodząca się z Ziemi Czerskiej. Z powodu pobytu tych przedstawicieli szlachty nazwa tej miejscowości to Kożuchy. Być może któryś ze szlachciców nosił nazwisko Kożuchowski albo Kożuch.

Epidemia Dżumy
Kolejne wzmianki dotyczą lat 1709-1710. Był to bardzo nieprzyjemny czas, gdyż okolicę nawiedziła epidemia dżumy. Na skutek choroby zmarło 185 osób. Nasze tereny były również nękane przez Tatarów a później przez Mazurów pochodzenia niemieckiego.

Młyn
Bardzo prężnie pracował młyn wodny na początku XX stulecia. W młynie mielili zboże na mąkę .

Szkoła
Na początku XX stulecia w szkole pobierało naukę ponad 100 uczniów. Odnosili oni znaczące sukcesy sportowe. Ich ćwiczenia podziwiali wszyscy mieszkańcy.

W latach 1946/47 do szkoły zapisało się 112 dzieci, które uczęszczały do 4 oddziałów. Szkoła potrzebowała remontu.
Nie było nawet pieców. Został on wykonany w 1948r. Z tego powodu rok szkolny rozpoczął się dopiero 3 lutego. Odbywały się uroczystości choinkowe, noworoczne i akademia 1-majowa.
W latach 1948/49 wieś zostaje zelektryzowana. W lokalu szkoły otwarto Gminną Biblioteką, która przyczyniła się miedzy innymi do rozwinięcia czytelnictwa i zlikwidowania 12% analfabetyzmu.
Od 1 września 1949r. szkoła realizuje 7 klas programowych.
Kolejne trzy lata pracy szkoły to ciągłe zmiany w kadrze-jedni odchodzą drudzy przychodzą.
W roku 1953/54 szkoła otrzymuje 5-ty etat w osobie wykwalifikowanej nauczycielki. W marcu 1954r. w szkole odbywa się pierwsza wizyta wojewódzka. Przewiduje się remont szkoły w miesiącach wakacyjnych. Jednak rozpoczyna się on dopiero we wrześniu 1955r.,lecz nie dotyczy on wszystkich izb lekcyjnych.
Nowy rok 1956/57 powitanie nowo odremontowanej szkoły.
W styczniu 1957 roku w szkole odbyły się wybory do Sejmu PRL.
Rok szkolny 1959/60 przynosi szkole ogrodzenie posesji siatką. Powstaje projekt rozbudowy szkoły. Na lipiec i sierpień tego roku szkołę zarezerwował Uniwersytet Warszawski.
Studenci prowadzili prace badawcze dotyczące określenia stanowisk archeologicznych na terenie powiatu piskiego.
Jesienią 1969r. doszło do akcji zadrzewiania terenów wokół szkoły sadzonkami topoli i dzikiej śliwy. Styczeń 1963 roku powitał mieszkańców Kożuch trzydziestostopniowy mróz. Uczniowie mieli trzydniową przerwę w nauce. Kolejne pięć lat historii szkoły to bieżące remonty.
W lipcu 1969 przez wieś zbudowano drogę asfaltową-czynem społecznym aż pod same schody szkoły. Grudzień 1972r.to kolejna wizytacja szkoły, której podsumowanie nastąpi w styczniu. W czerwcu 1973r. na wniosek pracownika BHP przy ZNP w Olsztynie budynek został zamknięty jako zagrożony. Lekcje odbywały się na powietrzu. W październiku 1974 r. jest czynna cała szkoła. Pracowało 10 nauczycieli. Kolejny rok szkolny 1979/80 uczniowie zaczęli z centralnym ogrzewaniem, kanalizacją i sanitariatami.
Szkole jest 7 sal lekcyjnych, biblioteka, sala komputerowa i mała sala gimnastyczna. Cała kadra posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne. Wokół szkoły znajduje się małe ,a za szkołą duże boisko.

Klub Rolnika
Na początku lat 70-tych powstał w Kożuchach Klub Rolnika. Mieścił się on w budynku należącym dawniej do młyna. Popołudniami w klubie zbierała się młodzież i dorośli. W sklepiku można był kupić produkty spożywcze. W Sali klubowej słuchano muzyki, organizowano zabawy taneczne. W tym samym budynku jest teras Publiczna Biblioteka.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast