INFORMACJA W SPRAWIE TELEFONICZNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

z uwagi na szczególną sytuację wynikającą z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przekazuję informację na temat uruchomionego specjalistycznego wsparci

pedagog szkolny-Małgorzata Rąg

——————————————————————————————————————-

Kożuchy, 12.03.2020r.

Informacja dla rodziców i uczniów

Szkoły Podstawowej w Kożuchach

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Rodzicu,

pamiętaj, że czas ograniczonej pracy szkoły nie jest okresem dodatkowych ferii. To czas kwarantanny, który ma na celu ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa. Prosimy o ograniczenie do minimum kontaktów z innymi ludźmi, także przyjaciółmi i dalszymi krewnymi.

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Szczegółowe informacje mogą Państwo przeczytać na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

                                                                                                            Dyrektor, nauczyciele

Kożuchy, dnia 11.03.2020r.

INFORMACJA  

DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŻUCHACH

 1. Zgodnie z decyzją Premiera Pana Mateusza Morawieckiego od dnia 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r. w szkole zostają zawieszone zajęcia.
 2. Dnia 12.03.2020r. i 13.03.2020r. SP w Kożuchach będzie pełniła funkcję opiekuńczą. W tych dniach mogą przebywać uczniowie, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.
 3. Dnia 12.03.2020r. organ prowadzący zapewnia dowóz do szkoły. Uczniowie, którzy przybędą zostaną odwiezieni do domu o godz. 13.00.
 4. Dnia 13.03.2020r. nie będzie zorganizowanego dowozu do szkoły. Rodzice mogą dowieść  dzieci i odebrać.
 5. Uczniowie od nauczycieli mogą otrzymać materiał do opanowania w domu.
 6. W tych dniach możecie Państwo kontaktować się telefonicznie z dyrektorem bądź nauczycielami w sprawach dot. edukacji.

Proszę Państwa te dwa tygodnie to niesą dodatkowe ferie dla uczniów. To czas, który ma zabezpieczyć nas od zarażenia koronawirusem.

Życzę zdrowia!!!

                                                                           Dyrektor

                                                                         Lucyna Brodowska

Kożuchy, 28.02.2020r.

APEL  DO RODZICÓW

 DZIECI/UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŻUCHACH

SZANOWNI PAŃSTWO

Zadbajcie o zdrowie swoich dzieci. Jeśli uczniowie/ dzieci są przeziębione i chore nie posyłajcie do szkoły.

– A czy chcielibyście, żeby od takiego chorego dziecka zaraziło się pańskie dziecko?

Pamiętajmy, że chore dzieci/ uczniowie mogą stanowić ogromne zagrożenie dla siebie i innych.

Przychodząc do szkoły zarażamy ….  Warto się nad tym zastanowić.

Jeśli uczniowie/ dzieci są chore- niech zostaną w domach. Będzie to z korzyścią nie tylko dla zdrowia Waszych dzieci, ale także dla zdrowia innych ludzi.

Pamiętajmy, że dzieci chore nie dosyć, że męczą się w szkole, to jeszcze są źródłem zarazków, które rozprzestrzeniają się pośród innych . Z jednego chorego robi się ich cały tabun.

Pamiętajmy o tych, którzy mają osłabioną odporność, a kontakt z nimi może przyczynić się do pogorszenia ich stanu zdrowia.

ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ WYSŁAĆ KASZLĄCE, ZAKATARZONE DZIECKO POMYŚLCIE O INNYCH . WASZE DZIECKO JEST TEŻ BARDZO WAŻNE.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Warszawa, 27.02.2020 r.

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lubzachorowanie.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1)osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

 1. kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

– gorączka

– kaszel

– duszność

 • kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa[1];

– miała bliski kontakt[2] z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym[3] lub przypadkiem prawdopodobnym[4]);

– pracowała lub przebywała jako odwiedzający[5] w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

ZALECENIA


[1]Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisjąSARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem:https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

[2]Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w placówkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi  z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem, który ma zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem zw. COVID19), praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem z COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu)

[3]Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne):

wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2z materiału klinicznego  potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.

[4]Przypadek prawdopodobny(kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test),

– niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.

[5] na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej, w których hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast